Mosseknoppmal
Lampronia luzella (Hübner, 1817)

Mosseknoppmal Lampronia luzella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lampronia luzella (Hübner, 1817). Mosseknoppmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-12 mm. Huvudhår bruna. Antennerna ca halva framvingelängden. Framvingarna mörkt purpurbruna med gulaktigt skimmer. På vingens framkant finns en vitaktig, trekantig fläck samt en motsvarande på bakkanten. Vid vingens bas finns också en fläck som ibland går från bakkant till framkant. Bakvingar gråbruna med purpurglans.

Biologi

Habitat

Finns allmänt på mossar och kärr där det växer hjortron.

Associationer

Näringsväxter: Rubus chamaemorus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever på hjortron.

Utbredning

Är påträffad allmänt i hela landet. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer