Vänderotmalmätare
Eupithecia valerianata (Hübner, 1813)

Vänderotmalmätare Eupithecia valerianata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia valerianata (Hübner, 1813). Vänderotmalmätare förekommer sällsynt från Sk till To. Vingbredd 16-18 mm. Larven lever på vänderot, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer