Absintmalmätare
Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)

Absintmalmätare Eupithecia absinthiata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759). Absintmalmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 17-24 mm. Larven lever på bl. a. gullris, gråbo, malört och renfana, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer