Tistelmalmätare
Eupithecia satyrata (Hübner, 1813)

Tistelmalmätare Eupithecia satyrata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia satyrata (Hübner, 1813). Tistelmalmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 17-20 mm. Larven lever på gullris, renfana, vitmåra och vädd, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer