Backfältmätare
Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Backfältmätare Xanthorhoe montanata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, hona. Backfältmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 25-31 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer