Brunt ängsfly
Mniotype adusta (Esper, 1790)

Brunt ängsfly Mniotype adusta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Mniotype adusta (Esper, 1790). Brunt ängsfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 35-48 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer