Bockrotskärmmal
Epermenia profugella (Stainton, 1856)

Bockrotskärmmal Epermenia profugella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Epermenia profugella (Stainton, 1856). Bockrotskärmmal förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 8-10 mm. Larven lever i augusti september i frön av vildmorot, bockrot, strätta och kirskål, förpuppning i en tunn kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer