Sen rölleksäckmal
Coleophora expressella Klemensiewicz, 1883

Sen rölleksäckmal Coleophora expressella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora expressella Klemensiewicz, 1883. Sen rölleksäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 16-20 mm. Larven lever i en ullig rörsäck på rölleka. Synonym Coleophora subdirectella Kanerva, 1941

Mediafiler på webben
Läs mer