Spetsvingad mållsäckmal
Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758)

Spetsvingad mållsäckmal Coleophora vestianella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758). Spetsvingad mållsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 11-16 mm. Larven lever i en rörsäck på målla. Synonym Ornix laripennella Zetterstedt, 1839

Mediafiler på webben
Läs mer