Klintmalmätare
Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Klintmalmätare Eupithecia centaureata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775). Klintmalmätare förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 18-23 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer