Oäkta gräsmott
Catoptria falsella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Oäkta gräsmott Catoptria falsella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Catoptria falsella (Denis & Schiffermüller, 1775). Oäkta gräsmott förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 16-23 mm. Larven lever från september till juni i ett spinn på mossa, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer