Brudbrödsdvärgmal
Stigmella filipendulae (Wocke, 1871)

Brudbrödsdvärgmal Stigmella filipendulae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella filipendulae (Wocke, 1871). Brudbrödsdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 3,5-4,5 mm. Huvudhår brunaktiga, krage mörkbrun, ögonlock ljusgula. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna är bronsbruna med purpurglans. Tvärbandet silverglänsande. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Påträffas oftast på fuktängar eller runt enbuskar.

Associationer

Näringsväxt: Filipendula vulgaris.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen. Går ej att skilja från ulmariae och är kanske synonym med denna art.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i augusti. Larven är gul och gör en gångmina i bladkanten med exkrementerna i en spridd mittlinje. Kokongen är brun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland främst längs östkusten. I övriga norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge. Mina av Brudbrödsdvärgmal Stigmella filipendulae i brudbrödsblad.

Mediafiler på webben
Läs mer