Stormhattfjädermott
Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811)

Stormhattfjädermott Amblyptilia punctidactyla T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811). Stormhattfjädermott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 18-23 mm. Larven lever i juni augusti på en mängd olika växter på blommor och frön, förpuppning på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer