Vägtornsdvärgmal
Stigmella catharticella (Stainton, 1853)

Vägtornsdvärgmal Stigmella catharticella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella catharticella (Stainton, 1853). Vägtornsdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-5,5 mm. Huvudhår ockragula, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna matt gråbruna, grovfjälliga. Vid vingens bakhörn finns en vit fläck. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns på ängsmarker där det växer vägtorn.

Associationer

Näringsväxt: Rhamnus cathartica.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i juli-augusti. Larven är gröngul och gör en lång, slingrande gångmina där exkrementerna i början helt fyller gången, mot slutet i mittlinje. Kokongen är gulvit.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i Danmark, på några lokaler i södra Norge och södra Finland. Mina av Vägtornsdvärgmal Stigmella catharticella i vägtorns.

Mediafiler på webben
Läs mer