Fläckstyltmal
Caloptilia suberinella (Tengström, 1848)

Fläckstyltmal Caloptilia suberinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Caloptilia suberinella (Tengström, 1848). Fläckstyltmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-14 mm. Huvud brunaktigt. Antenner ringade i beige och svart, lika långa som framvingelängden. Framvingarna varierande brungula med mörka punkter och fläckar. Bakvingar brungrå. Skiljer sig från Caloptilia populetorum genom mörka tarser på mellan- och bakskenben samt i allmänhet en mörkare teckning.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmarker där det växer björk.

Associationer

Näringsväxt: Betula.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Fjärilen kläcks i augusti och efter övervintring ses den i maj-juni. Larven är grönvit med gulbrunt huvud. Den minerar i bladets översida och gör fläckminor som oftast täcker bladet helt. Inför förpuppningen rullar den samman bladet till en strut och förpuppar sig i en kokong vid bladspetsen.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer