Röllikekronmal
Bucculatrix cristatella Zeller, 1839

Röllikekronmal Bucculatrix cristatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bucculatrix cristatella Zeller, 1839. Röllikekronmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår gulaktiga, ögonlock gulgrå. Antenner ringade i vitt och grått, drygt halva framvingelängden. Framvingarna enfärgat grågula. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns på torra marker där det växer rölleka.

Associationer

Näringsväxt: Achillea millefolium.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-augusti i två generationer. Larven är blekt grön med brunt huvud. Den lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet.

Utbredning

Är påträffad från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, sällsynt i Norge men allmän i Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer