Lärkbarkvecklare
Cydia grunertiana (Ratzeburg, 1868)

Utbredning i Sverige T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia grunertiana (Ratzeburg, 1868), hane. Lärkbarkvecklare förekommer sällsynt i Sk och Bl. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever från augusti till april i lärkbark som den minerar vilket åstadkommer kådutflöde, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer