Granbarkvecklare
Cydia pactolana (Zeller, 1840)

Granbarkvecklare Cydia pactolana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia pactolana (Zeller, 1840). Granbarkvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever från augusti till april i granbark som den minerar vilket åstadkommer kådutflöde, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer