Molnspinnmal
Yponomeuta irrorellus (Hübner, 1796)

Molnspinnmal Yponomeuta irrorella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Yponomeuta irrorellus (Hübner, 1796). Molnspinnmal.

Beskrivning

Vingbredd 19-24 mm. Hjässan vit. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita med tre till fyra längsrader svarta prickar samt en större, brungrå fläck i vingens yttre del samt ytterligare en mindre fläck mot basen. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker och vägrenar där det växer benved.

Associationer

Näringsväxt: Eunomynus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Honan lägger äggen på trädens yngre kvistar. Någon gång under hösten kläcks äggen men larverna kryper inte ut ur äggskalen utan övervintrar. När benvedsbladen slår ut på våren lämnar larverna äggen och börjar konsumera bladen. När larverna är fullbildade förpuppar de sig tillsammans i vita, spolformiga kokonger.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Västergötland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge.

Mediafiler på webben
Läs mer