Pilspinnmal
Yponomeuta rorrellus (Hübner, 1796)

Pilspinnmal Yponomeuta rorrella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Yponomeuta rorrellus (Hübner, 1796). Pilspinnmal.

Beskrivning

Vingbredd 19-25 mm. Hjässan vit. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita med tre till fyra längsrader svarta prickar. Bakvingar gråbruna. Svår att genom utseendet skilja från Yponomeuta padellus och Yponomeuta malinellus men pilspinnmal har en vit framkantslinje på framvingens undersida som de båda övriga saknar.

Biologi

Habitat

Finns i alléer och lövdungar där det växer pil.

Associationer

Näringsväxt: Salix.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Honan lägger äggen på trädens yngre kvistar. Någon gång under hösten kläcks äggen men larverna kryper inte ut ur äggskalen utan övervintrar. När pilbladen slår ut på våren lämnar larverna äggen och börjar konsumera bladen. När larverna är fullbildade förpuppar de sig tillsammans i vita, spolformiga kokonger.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge.

Mediafiler på webben
Läs mer