Gråbosäckmal
Coleophora artemisicolella Bruand, 1855

Gråbosäckmal Coleophora artemisicolella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora artemisicolella Bruand, 1855. Gråbosäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i en frösäck på gråbo.

Mediafiler på webben
Läs mer