Gråhalsat jordfly
Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)

Gråhalsat jordfly Xestia triangulum T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Xestia triangulum (Hufnagel, 1766). Gråhalsat jordfly förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 36-46 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer