Gransolvecklare
Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846)

Gransolvecklare Pammene ochsenheimeriana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846). Gransolvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 8-10 mm. Larven lever i juli augusti i toppskott av gran, förpuppning i en kokong i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer