Tallavmal
Infurcitinea ignicomella (Heydenreich, 1851)

Grenlavsmal Infurcitinea ignicomella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Infurcitinea ignicomella (Heydenreich, 1851). Grenlavsmal.

Beskrivning

Vingbredd 8,5-10 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner ca tre fjärdedelar av framvingelängden. Framvingarna gråbruna med två diffust, ljusgrå tvärband. Mot främre spetsen finns några ljusa fläckar. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i tall- och granskogar, på ruderatmarker och liknande.

Associationer

Värdväxter: Trädlavar från Picea abies, Pinus sylvestris, Juniperus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven tros leva på trädlavar.

Utbredning

Påträffas allmänt i nästan hela landet. I övriga norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer