Stinksyskesäckmal
Coleophora lineolea (Haworth, 1828)

Stinksyskesäckmal Coleophora lineolea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Coleophora lineolea (Haworth, 1828). Stinksyskesäckmal förekommer tämligen sällsynt i Sk, Up och Gä. Vingbredd 11-15 mm. Larven lever i en lappsäck på stinksyska, bosyska och plister.

Mediafiler på webben
Läs mer