Gråbrun tallvecklare
Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846)

Gråbrun tallvecklare Rhyacionia pinivorana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846). Gråbrun tallvecklare förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 15-20 mm. Larven lever från september till maj i knoppar och skott av tall, förpuppning i en kokong på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer