Förväxlad fältmätare
Epirrhoe alternata (Müller, 1764)

Förväxlad fältmätare Epirrhoe alternata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epirrhoe alternata (Müller, 1764), hane, hona, larv. Förväxlad fältmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 23-25 mm. Larven lever på måra, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer