Bandad hasselguldmal
Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851)

Bandad hasselguldmal Phyllonorycter nicellii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851). Bandad hasselguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner ringade, vita i spetsen, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orangebruna. På mitten två silverglänsande, vita tvärband, inåt mörkkantade. Utan för dessa två motstående hakar som ibland kan gå samman till ett tvärband. På vingspetsen finns ibland ytterligare två motstående fläckar samt en utdragen, svart fläck. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar där det växer hassel.

Associationer

Näringsväxt: Corylus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en lång, undersidig mina mellan två mittnerver. Förpuppning i en vit kokong.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Hälsingland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Bandad hasselguldmal Phyllonorycter nicellii i hasselblad.

Mediafiler på webben
Läs mer