Grön ängsgräshoppa
Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758)

Hona av grön ängsgräshoppa, Omocestus viridulus. Enfärgade ljusa palper. T2 Göran Liljeberg

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Den enda arten som har likformade sidolister på halsskölden är rödgumpsgräshoppa, som enkelt särskiljs genom sin speciella färgteckning med bjärt rödfärgad gump, i kombination med oftast nästan svart färgteckning utmed sidorna. även palpernas färg skiljer arterna åt. Gröna exemplar av flera andra likstora gräshoppsarter med långa vingar kan vara mycket snarlika, men de har annan form på halsskölden sett rakt uppifrån.

Beskrivning

Längd hane 13-17 mm, hona 17-24 mm. Arten är oftast grön över större delen av kroppen, men bruna och gulbruna varianter förekommer. Den har aldrig rött på bakkroppsspetsen. Många honor är endast gröna utmed ryggen, medan sidorna är tecknade i rödbrunt med svarta och grå fläckar. Palperna är enfärgat ljusa. Arten har långa vingar, som hopfällda når till eller förbi bakbensknäna. Halssköldens sidolister är framtill rundat inböjda på ett karakteristiskt sätt.

Biologi

Habitat

Den förekommer i många olika slags miljöer, men föredrar frodigare ängsvegetation framför torra, vegetationsfattiga, platser.

Beteende

Läte. En ofta långvarig strof som är uppbyggd av korta "tf " som upprepas mycket snabbt (15-20 stavelser per sekund). Strofen börjar ofta ljudsvagt men tilltar sedan snabbt i ljudstyrka och kan ljuda monotont under en minut. Bland gräshopporna är det bara rödgumpsgräshoppa och solgräshoppa som spelar med långa strofer på likartat sätt. Rödgumpsgräshoppa låter praktiskt taget identiskt, men har oftast mycket kortare strofer. Solgräshoppa spelar riktigt länge, i tvåtakt och betydligt långsammare.

Utbredning

Mycket allmän och spridd i hela landet.


Mediafiler på webben
Läs mer