Mindre grankottmätare
Eupithecia analoga Djakonov, 1926

Mindre grankottmätare Eupithecia analoga T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia analoga Djakonov, 1926. Mindre grankottmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 17-21 mm. Larven lever i bladlusgaller på gran, förpuppning i marken. Synonym Acidalia bilunulata Zetterstedt, 1839

Mediafiler på webben
Läs mer