Blystrimmig ljungmal
Aristotelia ericinella (Zeller, 1839)

Blystrimmig ljungmal Aristotelia ericinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Aristotelia ericinella (Zeller, 1839). Blystrimmig ljungmal förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 9-13 mm. Larven lever i ett spinnrör mellan grenspetsarna på ljung.

Mediafiler på webben
Läs mer