Harrisbladplattmal
Agonopterix scopariella (Heinemann, 1870)

Harrisbladplattmal Agonopterix scopariella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Agonopterix scopariella (Heinemann, 1870). Harrisbladplattmal förekommer sällsynnt i Sk, Ha och Vg. Vingbredd 18-23 mm. Larven lever i ett tunt spinn av blad och stjälkar av harris.

Mediafiler på webben
Läs mer