Rosenknytevecklare
Hedya ochroleucana (Frölich, 1828)

Rosenknytevecklare Hedya ochroleucana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hedya ochroleucana (Frölich, 1828). Rosenknytevecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 16-21 mm. Larven lever i april maj i hopspunna skott på nypon, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer