Rosenvårvecklare
Acleris cristana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Rosenvårvecklare Acleris cristana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acleris cristana (Denis & Schiffermüller, 1775). Rosenvårvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up, den är mycket variabel och har beskrivits under en mängd abberrationer och underartsnamn. Vingbredd 18-24 mm. Larven lever i juni juli i hopspunna blad av bl. a. slån, bok, ek, björk, hagtorn, hassel, lind och alm.

Mediafiler på webben
Läs mer