Stäppkapuschongfly
Cucullia boryphora Fischer von Waldheim, 1840

Stäppkapuschongfly Cucullia boryphora T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Cucullia boryphora Fischer von Waldheim, 1840. Stäppkapuschongfly har tagits i två exemplar i Sk respektive Ha 1993, arten finns normalt inte i Sverige utan fynden är från en migration. Vingbredd 30-39 mm. Larven lever på färgkulla och gråbo, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer