Sorgantennmal
Nematopogon magnus (Zeller, 1878)

Sorgantennmal Nematopogon magna T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nematopogon magnus (Zeller, 1878). Sorgantennmal.

Beskrivning

Vingbredd 15-19 mm. Huvudhår ljust ockragula. Antennerna hos hanen ca 2,5 gånger längre än framvingen, hos honan 2 gånger längre än framvingen. Framvingarna är lergula med ett gråaktigt rutmönster. Bakvingar grå. Färgteckningen är ganska variabel och arten är därför svår att skilja från närstående.

Biologi

Habitat

Finns i de flesta skogsmiljöer.

Associationer

Näringsväxt: Okänd.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj till mitten av juli. Larven är okänd.

Utbredning

Är påträffad i hela landet från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den på Bornholm i Danmark samt i Norge och i Finland. Synonymer Nematopogon variella Brandt, 1937

Mediafiler på webben
Läs mer