Knytlingsäckmal
Coleophora scabrida Toll, 1959

Knytlingsäckmal Coleophora scabrida T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Coleophora scabrida Toll, 1959. Knytlingsäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i en rörsäck på knytling. Synonym Coleophora suaedivora sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer