Fransplattmal
Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)

Fransplattmal Agonopterix ciliella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agonopterix ciliella (Stainton, 1849). Fransplattmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 22-27 mm. Larven lever i sammanspunna bladrör av bl. a. strätta, kvanne, kärrsilja, körvel, sprängört m. fl. flockblomstriga växter.

Mediafiler på webben
Läs mer