Lapskt metallfly
Syngrapha diasema (Boisduval, 1829)

Lapskt metallfly Syngrapha diasema T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Syngrapha diasema (Boisduval, 1829). Lapskt metallfly förekommer sällsynt från Vs till To. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på dvärgbjörk, förpuppning i en vitaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer