Skvattramdvärgmal
Stigmella lediella (Schleich, 1867)

Skvattramsdvärgmal Stigmella lediella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella lediella (Schleich, 1867). Björnbärsdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4,5-6 mm. Huvudhår gulorange, krage mörkbrun, ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna är glänsande kopparbruna närmast basen, utanför ett silverskimrande tvärband, utåt är de svarta med ytterligare ett silverglänsande tvärband närmast spetsen. Bakvingar gråaktiga.

Biologi

Habitat

Finns på mossar och tallhedar där det växer skvattram.

Associationer

Näringsväxt: Rhododendrum tomentosum.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i slutet av juni till juli. Larven är gul och gör en gångmina med exkrementer i mittlinje . Kokongen är ljusbrun.

Utbredning

Förekommer allmänt i sydöstra och nordöstra Sverige. I övriga norden finns den i Finland men saknas i Danmark och Norge. Mina av Skvattramsdvärgmal Stigmella lediella i skvattramsblad.

Mediafiler på webben
Läs mer