Kvartsmånetallbarkvecklare
Cydia cognatana (Barrett, 1874)

Kvartsmånetallbarkvecklare Cydia cognatana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia cognatana (Barrett, 1874). Kvartsmånetallbarkvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever från september till maj i barken på tall, förpuppning på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer