Enbarkvecklare
Cydia duplicana (Zetterstedt, 1839)

Enbarkvecklare Cydia duplicana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia duplicana (Zetterstedt, 1839). Enbarkvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-18 mm. Larven lever från september till maj i barken på en. Synonym Cydia interruptana sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer