Blåeldsorgmal
Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)

Blåeldsorgmal Ethmia bipunctella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775). Blåeldsorgmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 18-28 mm. Larven lever i ett tunt spinn på blad och blommor av blåeld, förpuppning i en död stjälk eller på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer