Helbandad videknoppvecklare
Apotomis infida (Heinrich, 1926)

Helbandad videknoppvecklare Apotomis infida T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apotomis infida (Heinrich, 1926). Helbandad videknoppvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 18-19 mm. Larven är okänd men förmodas leva på sälg.

Mediafiler på webben
Läs mer