Sälgplattmal
Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)

Sälgplattmal Agonopterix ocellana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775). Sälgplattmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 21-25 mm. Larven lever i hopspunna blad av sälg.

Mediafiler på webben
Läs mer