Kungsljusmal
Nothris verbascella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Kungsljusmal Nothris verbascella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nothris verbascella (Denis & Schiffermüller, 1775). Kungsljusmal förekommer allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 17-21 mm. Larven lever sällskapligt bland blommorna på kungsljus, förpuppning i blomklasen.

Mediafiler på webben
Läs mer