Halvbandad videknoppvecklare
Apotomis semifasciana (Haworth, 1811)

Halvbandad videknoppvecklare Apotomis semifasciana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apotomis semifasciana (Haworth, 1811). Halvbandad videknoppvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 17-21 mm. Larven lever i april till juni först i hängena senare i hopspunna blad på sälg, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer