Blåvingad gräshoppa
Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767)

Hane av blåvingad gräshoppa, Sphingonotus caerulans. T2 Göran Liljeberg

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Sphingonotus.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Rosenvingad gräshoppa har liknande kroppsbyggnad, men den är tydligt större, har rosa flygvingar och förekommer på Öland i samma miljö. Minimal förväxlingsrisk.

Beskrivning

Längd hane 15-19 mm, hona 20-25 mm. Flygvingarna är blåaktigt färgade, framförallt närmast kroppen, i övrigt är de genomskinliga. Täckvingarna, liksom kroppen, är randigt kamouflagemönstrade med mörka och ljusa fläckar om vartannat. Fläckarnas färg varierar, men passar oftast utmärkt till det dominerande underlaget. Halssköld saknar tydlig mittlist framtill. Sidolister saknas helt på halsskölden.

Biologi

Habitat

Kustnära områden med extra gynnsamt klimat, alvarmark med stora plana kalkstenshällar, plana hällmarker och på sandig mark med mycket sparsam vegetation.

Beteende

Läte. Den spelar med bakbenen mot vingarna, varvid ett svagt surrande r-ljud alstras. Då den flyger hörs ibland ett mycket svagt knarrande ljud.

Utbredning

Artens utbredning är begränsad till ett fåtal kustnära områden, med extra gynnsamt klimat, i södra Sverige upp till Sörmland. På Öland och Gotland finns arten framförallt på alvarmark med stora plana kalkstenshällar. I Bohuslän finns den också på flera platser med plana hällmarker. På några ställen lever den på sandig mark med mycket sparsam vegetation, t.ex på sin enda lokal i Sörmland (Askö).

Mediafiler på webben
Läs mer