Blåbandad jungfruslända
Calopteryx splendens (Harris, 1789)

Blåbandad jungfruslända, hane - Calopteryx splendens T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Blå jungfruslända.

Beskrivning

Bakkropp 33-40 mm, bakvinge 27-36 mm. Bakkroppen är metalliskt blå hos hanar hanar och brun- till grönglänsande hos honor. Vingar med blått tvärband hos hanar och ljusgröna till bruna hos honor.

Biologi

Habitat

Förekommer vid rinnande vatten, men är inte lika allmän som den blå jungfrusländan.

Utbredning

Den blåbandade jungfrusländan förekommer norrut till Värmland och Hälsingland. Den förekommer alltså ej lika långt mot norr som blå jungfruslända. Finns även på Öland och Gotland. Flygtid. Från slutet av maj till början av augusti, oftast juni och juli.

Mediafiler på webben
Läs mer