Mörk svampmal
Nemapogon wolffiellus Karsholt & Nielsen, 1976

Mörk svampmal Nemapogon wolffiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nemapogon wolffiellus Karsholt & Nielsen, 1976. Mörk svampmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-15 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med ett antal stora, svartbruna fläckar. Bakvingar gråbruna. Arten är variabel vad gäller färg och teckning och är svår att skilja från Nemapogon cloacellus, vedsvampmal.

Biologi

Habitat

Finns i skogsmiljöer med död ved.

Associationer

Värdväxter: Piptoporus betulinus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är vit med rödbrunt huvud och lever på tickor och murken ved.

Utbredning

Påträffad tämligen allmänt i större delen av landet. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer